Advertenties

Bezoek Aquafin

Na ons bezoek aan de riolering, zetten we de weg van ons lachend kakske verder…

Wij zijn woensdag naar Aquafin geweest. We hebben uitleg gekregen van een aardige meneer. Hij zei dat de waterzuivering eerst op een mechanische manier gebeurt, daarna de biologische en dan de nabezinking. De mechanische manier is met een schroef die ronddraait en die pakt al het vuil en water mee naar boven. Daarna is er een raster dat veel vuil onderscheidt van het water. Bij de biologische manier zijn het allemaal kleine bacteriën die het vuil dat nog in het water zit gaan opeten. Wat er in komt moet er ook weer uit! De beestjes doen kaka in het water, ze sterven ook. Als laatste gaat het water naar de nabezinking. Na 8 uren is al het vuil naar de bodem gezakt en drijft het propere water boven. In dit grote bad is er een grote arm die heel traag rond gaat. Alle uitwerpselen van de bacteriën en het resterende vuil zakt naar de bodem en dat schraapt de arm weg. En dan heb je proper water van viskwaliteit.

Marnik

KLAS Goedele 2018 – 2019

Ons volgende werkpunt voor dit schooljaar is werk maken van de blog!

Als dat geen mooi voornemen is, op deze eerste schooldag van 2019.

Wat je nog niet wist over ons:

  • we maakten een spel over België
  • we gaan dit schooljaar regelmatig naar Brussel
  • we leerden de geschiedenis van onze buurt via de straatnamen
  • de verkiezingen waren ook in Zoutleeuw te merken
  • de beerput zat overvol en nu volgen we de weg van het lachend kakske.

Bijen in het Vinne

Er zijn 2 soorten bijen: honingbijen en solitaire bijen. Bij de honingbijen zijn er 3 soorten: darren, werksters en de koningin. De koningin legt ongeveer 2000 eieren per dag, want daar dient de koningin alleen voor. De werksters gaan stuifmeel halen van de meeldraden van de bloemen en haalt nectar uit de stamper van de bloem. De imkers zetten er een raster voor de raten waardoor het stuifmeel van de poten valt. De werksters praten met mekaar.  Ze dansen om te zeggen hoe ver het eten ligt. Dansen in een acht betekent dat er eten verder dan honderd meter is, dansen in een rondje betekent dat het eten dichter bij is dan honderd meter. In juni zitten er vaak te veel bijen in de kast, dus de koningin maakt een nieuwe koningin. Die koningin gaat met de helft van de bijen naar een andere plek om te overleven. De koningin legt een eitje in een speciaal hokje en dan weten de werksters dat ze die larve koninginnengelei moeten geven. Deze bij wordt heel groot en zo wordt er een nieuwe koningin geboren. Eind augustus zijn er teveel darren. Er overwinteren maar een paar darren in een nest. De darren vliegen weg en worden niet meer in de kast toegelaten. Die darren gaan dood, dat heet de darrenslacht. In de winter blijven er ongeveer 2000 bijen in de kast. De bijen verwarmen de koningin in de winter door met hun vleugels te fladderen.

Solitaire bijen leven alleen en hebben geen koningin. Solitaire bijen metselen hun buisje, met larve, dicht met een mengsel van modder en speeksel.